Co to jest okno? Każdy wie, ale mimo to zachęcamy do lektury definicji, bo może natkną się Państwo na nowe terminy, dotychczas nieznane. Okno to zamknięcie otworu w ścianie. Okno umożliwia oświetlanie i wentylację pomieszczeń zamkniętych w budynkach. Okno składa się z oprawy okiennej, która niekiedy była kształtowana dekoracyjnie. Takimi dekoracjami mogły być węgary przykryte nadprożem lub łukiem, u dołu ława okienna lub podokiennik. Światło otworu okiennego może być podzielone elementem poziomym (ślemieniem) i pionowym (słupkiem, pawrotem) na mniejsze pola…